На будівництво школи в Шепетівському районі виділили 12 мільйонів гривень

21 червня на засіданні комісії ДФРР при Кабінеті Міністрів України було затверджено перелік проектів на 2018 рік, реалізація яких фінансуватиметься в Хмельницькій області. Серед них будівництво Корчицької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, на яку виділили 12,5 мільйона гривень.

Голова Хмельницької ОДА особисто розповів мешканцям Корчика новину про кошти під час візиту на Шепетівщину.

Також очільник області оглянув аварійну школу. Ці приміщення ззовні більше нагадують «шевченківську» хату.

У них підперті стіни, а дах мало не падає на голову.

Хоча поруч «тішить око» довгобуд, який почали зводити ще у 90-х роках. Втім, вже протягом 30-ти років школу ніяк не можуть здати в експлуатацію.

Як навчатися в такій школі, керівник області поцікавився у п’ятикласниці. Отож, вустами дитини говорить істина, і голова ОДА процитував думку дитини.

— Їй не цікаво та неприємно тут навчатися, вона не хоче… її перевели примусово, — говорить Вадим Лозовий. — Якщо в дитини навіть нема бажання заходити в приміщення, то про яку освіту ми говоримо? Сьогодні було затверджено проект. Із коштів регіонального розвитку виділено 12,5 мільйона на будівництво вашої нової школи — нового сучасного освітнього закладу, де діти матимуть змогу отримувати гарну освіту…

Очільник області також оглянув школу-довгобуд. Депутатам та керівникам району рекомендував дуже відповідально поставитися до вибору підрядника, який добудовуватиме освітній заклад, адже це гарантуватиме темпи будівництва та якість робіт.

— Як представник Президента України в Хмельницькій області запевняю, що ці кошти виділено, проект фінансуватиметься. А ми будемо контролювати хід виконання робіт… Влада є, вона працює… Не знаю, за якого Президента розпочався проект будівництва цієї школи, але гроші ми отримали завдяки підтримці Петра Порошенка, — резюмував очільник області, спілкуючись з селянами.

Аби повністю завершити ремонтні роботи та придбати необхідне оснащення, згодом ще потрібно буде 16 мільйонів. У цю суму закладено витрати на придбання сучасного обладнання: інтерактивні дошки, парти, комп’ютери тощо. Згідно з проектом, аби відкрити школу, загалом потрібно 28 мільйонів.

Також найближчим часом у селі Корчик заплановано будівництво сучасної амбулаторії.

 

До будівельних майданчиків не завжди є зручний під’їзд великогабаритного транспорту, через що ускладнюється використання такої техніки, як бетононасоси. Але є вихід. Такі агрегати можуть бути встановлені на шасі тягача і таким чином вони стають мобільними. На сайті betononasos.com.ua/page/17 можете дізнатися все про автобетононасоси і замовити відповідну послугу для Вашого будівництва.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


5 коментарів до статті «На будівництво школи в Шепетівському районі виділили 12 мільйонів гривень»

 1. В коментує:

  Обіцянки-цяцянки: “буде”, “буде, “буде””. Дивує, як ті люди, що на фото, ще можуть цих чиновників сприймати всерйоз.

 2. Шепетівка коментує:

  У день при­їз­ду но­во­го го­ло­ви ОДА Ло­зо­во­го, са­ме 21 чер­вня на за­сі­дан­ні ко­мі­сії ДФРР при Ка­бі­не­ті Мі­ніс­трів Ук­ра­їни бу­ло зат­вер­дже­но кош­ти у су­мі 12 млн грн. на бу­дів­ниц­тво Кор­чиць­кої шко­ли, яка бу­ду­єть­ся з 90 ро­ків так са­мо як і май­бут­нє вже по­ло­го­ве від­ді­лен­ня. Стан най­ста­рі­шої в об­ласті шко­ли де при­мі­щен­ня ста­рої цер­кви та під­собні при­мі­ще­ня по 30м2, де сте­ля під­перта де­рев’яним бру­сом , або ді­ти си­дять взим­ку в кур­тках теп­лих, пот­ре­бує не­гай­но­го за­вер­шення но­вої шко­ли.
  Для від­крит­тя пот­рібно за­вер­ши­ти бу­до­ву .

  Та­кож , Ве­ли­ка вдяч­ність та низь­кий ук­лін по­пе­редньому го­лов­но­му лі­ка­рю ЦРЛ Тро­фім­чу­ку П.П. який роз­по­чав бу­дів­ниц­тво лі­ку­валь­но­го кор­пу­су.
  Та який на про­тя­зі 25 ро­ків не­мо­жуть за­вер­ши­ти очіль­ни­ки дер­жа­ви та об­ласті.
  По­пе­ред­ній го­ло­ва гу­бер­на­тор «пе­рек­ла­дав» на про­тя­зі двох ро­ків па­пе­ри на сто­лі, «кін­ця-краю не ба­чи­ли» , а ЦЕЙ пра­цю­ючи дру­гий мі­сяць , прий­шов та Кон­крет­но зро­бив!!!
  Хтоб та щоб не ка­зав!

  Те са­ме сто­су­єть­ся і Ше­пе­тівсь­ко­го по­ло­го­во­го від­ді­лен­ня, у май­бутньому на­ші знайомі, рід­ні, близь­кі жін­ки бу­дуть на­род­жу­ва­ти у да­ній бу­до­ві.
  Пе­ред тим як від­кри­ти об’єк­ти , тре­ба за­вер­ши­ти те що бу­ду­ють більш як два де­сят­ки ро­ків.
  Од­ні «ру­лять» з ка­бі­не­ту , дру­гі як­би це хто не скеп­тично оці­ню­вав , при­їз­дять та спри­яють ви­рі­шен­ню за­вер­шення до­бу­до­ви важ­ли­вих для міс­та та району об`єк­тів, які бу­ду­ють­ся пов­то­рюю
  25 ро­ків!

  Зви­чай­но кри­ти­ку­ва­ти це прос­то та лег­ко.
  Є дві ка­те­го­рії лю­дей .
  Од­ні ли­ше осуд­жу­ють , а дру­гі роб­лять!
  Не­ба­че той хто нез­нає , або не­хо­че зна­ти то­му що має та­ку ціль!

 3. В коментує:

  Є люди-реалісти, а є люди-підлабузники. Реалісти роблять працю, а підлабузники “тримають ніс на вітрі”, чия влада зараз на дворі, й бігають за нею, підспівуючи і підлещуючись.

 4. Артем коментує:

  Якщо проаналізуємо всі світлини ,які зроблені під час приізду всіяких “губернаторів”,то стає зрозуміло,що з часів Януковича у ролі зустрічаючих одні й тіж) Прикольно)проте сумно…

 5. В коментує:

  Як вам, Андрію, лексика?
  “Блін, я цею дорогою їжджу, вже дві машини похоронив. Це ж срам, йома-йо: всі області строять дороги, а ми, блін, останні, як в одному місці, – не для загалу кажу. Якщо це з космоса пацани, то ми їх приземлимо”. (“Дзеркало тижня”, 26.05.2018, № 20, с. 2).


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікавоЧитайте у цій рубриці