Реалії та перспективи опалювального сезону в Шепетівці

Реалії та перспективи опалювального сезону в Шепетівці

Дії минулого керівництва Шепетівки від Партії Регіонів, спрямовані на те, щоб скинути на приватників комунальне господарство міста, призвели до перших і, мабуть, не останніх потрясінь (опалювальний сезон). І хоча Михайло Полодюк ще з 2011 року боровся з тодішніми нововведеннями Сергія Антонюка (і був звільнений за це з роботи) зараз, ставши у 2015 році міським головою Шепетівки, саме йому треба вирішувати проблеми з так званими «інвесторами», сліди яких тягнуться далеко, у Київ, а заручниками цієї ситуації стали шепетівчани. Для того, щоб розставити усі крапки над «і», на актуальні запитання дає відповідь Михайло Полодюк.

Михайле Івановичу, чому склалася така ситуація навколо подачі тепла шепетівчанам?

— Ос­новна при­чи­на зри­ву опа­лю­валь­но­го се­зо­ну у місті цього року — це недобросовісна робота надавача послуг з теплопостачання ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­гоін­вест», що призвела до значної заборгованості ТОВа перед НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» за спо­жи­тий газ. На сьогодні НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» ви­ма­гає від ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» здій­сни­ти погашення реструктурованої ще у минулому 2016 році заборгованості в су­мі близько 10 млн грн та сплату за по­точ­не спо­жи­ван­ня, аби от­ри­ма­ти номінацію га­зу на опа­лю­валь­ний пе­рі­од 2017/2018 ро­ки. Окрім цього, підтверджений борг ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» перед НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» близько 60 мільйонів гривень, а графіки реструктуризації боргу ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» не виконується вже більше 6 місяців.

Чому міська рада не бралася за вирішення даної проблеми раніше?

— Міська рада і я, як міський голова, маємо діяти виключно в рамках чинного законодавства. На всі дії мають бути підстави і факти, підкріплені документально. На кінець вересня 2017 року офіційних підстав для розірвання договору, чи інших дій у міської ради не було. ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» звітувало про стовідсоткову готовність до нового опалювального сезону. Під час телесюжетів «33 каналу» та місцевих ЗМІ (це бачили всі мешканці Шепетівки) ТОВ демонструвало договори на поставку газу з НАК «Нафтогаз України». Генеральний директор підприємства Олександр Пустовойт особисто на колегії Хмельницької ОДА запевняв керівництво області у готовності подати тепло шепетівчанам вчасно і без затримок. Слід відмітити, що, відчуваючи щось недобре, мною 25 жовтня 2017 року був направлений лист голові правління ПАТ «Шепетівкагаз» Володимиру Турінському, у якому я просив надати інформацію, чи здійснювало ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» відбір природного газу в період із грудня 2016 по квітень 2017 року. Натомість заступник голови правління ПАТ «Шепетівкагаз» Анатолій Пращур у листі від 31 жовтня 2017 року дав мені відповідь, що у зв’язку з тим, що Шепетівська міська рада не є однією зі сторін договору, товариство не вбачає можливим повідомити запитувану інформацію. Маючи інформацію, що кошти за тепло перераховуються ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» не на захищені рахунки Ощадбанку, міською радою ще у листопаді 2016 року було направлено відповідні листи і в правоохоронні органи, і в органи державної влади, в НАК «Нафтогаз України», а також на НКРЕКП. Належної реакції немає до цього часу. Ми, зі свого боку, передбачаючи, що опалювальний сезон 2017/2018 ро­ків може розпочатися не своєчасно, як, наприклад, це було у 2016 році, а потім протягом минулого опалювального періоду температурний режим у школах і садочках був далекий від нормативного, вирішили захистити найменших шепетівчан, які відвідують наші дитячі садочки. Вліт­ку Ше­пе­тівсь­­ка місь­­ка ра­да прийняла рі­шен­ня про ви­ді­лен­ня кош­тів на бу­дів­ниц­тво 8 мо­дуль­­них ко­те­лень у су­мі 6 міль­­йонів 668 ти­сяч 359 грн. Та­кож з дер­жав­но­го бюд­же­ту була на­да­на суб­вен­ція, яка скла­ла 2 міль­­йони 500 ти­сяч гри­вень. Це рішення дало нам змогу стовідсотково забезпечити дошкільні навчальні заклади теплом. На сьогодні всі дошкільні заклади, та НВК № 1 (ліцей), у яких були встановлені модульні котельні, мають комфортний тепловий режим. Зі слів вчителів, вихователів, дітей та батьків у приміщеннях, де раніше було прохолодно, зараз тепло.

Куди «стукала» міська рада, щоб вплинути на дану ситуацію?

— Починаючи з квітня 2014 року, я неодноразово звертався до Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади, правоохоронних органів, народних депутатів України, НАК «Нафтогаз України» та повідомляв про ситуацію, яка склалася на теплопостачальному підприємстві, що ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест» не виконує умови договору та не платить своєчасно за газ. 8 лис­то­па­да 2017 року у пря­мо­му ефі­рі на­ці­ональ­но­го те­ле­ка­на­лу «Ра­да» дав бри­фінг сто­сов­но си­ту­ації з від­сутніс­тю опа­лен­ня в міс­ті Ше­пе­тів­ці. Від іме­ні всі­єї гро­ма­ди Ше­пе­тів­ки звер­нувся до Пре­зи­ден­та і Каб­мі­ну, аби вжи­ли всіх за­хо­дів, щоб за­по­біг­ти на­мі­рам НАК «Наф­то­газ Ук­ра­їни» «по­ві­си­ти» на міс­тян міль­йон­ні бор­ги ТОВ «Ше­пе­тів­ка Енер­го­ін­вест». Поп­ро­сив також, аби най­ви­щі по­са­дов­ці дер­жа­ви вжи­ли не­об­хідних за­хо­дів для по­чат­ку опа­лю­валь­но­го се­зо­ну в Ше­пе­тів­ці. Міська влада ще з березня 2016 року зверталася до народних депутатів України, Хмельницької ОДА та правоохоронних органів про те, що у квитанціях на оплату за послуги централізованого опалення, які надавалися споживачам ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», зазначалися рахунки не уповноваженого банку, а рахунки «Приватбанку», та рекомендувалося здійснювати платежі в касі підприємства, у відділеннях «Укрпошти», «А-банку». Зі своєї сторони, враховуючи погіршення ситуації зі зростання заборгованості ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» за отриманий газ, невиконання умов концесійного договору, заборгованість зі сплати концесійних платежів, Шепетівська міська рада неодноразово протягом 2015–2017 рр. намагалась розірвати договір концесії. Однак вигравши місцеві суди, ми, на жаль, програли їх у місті Києві (Касаційний суд).

Чому ПАТ «Шепетівкагаз» відрізає котельні від газопостачання?

— ПАТ «Шепетівкагаз» займається розподілом природного газу на території міста, оскільки НАК «Нафтогаз України» не підтвердив номінацій на газ для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», газівники здійснюють механічне від’єднання котелень міста. При цьому, як вже зараз стало відомо, несанкціонований відбір газу тривав ще з грудня 2016 року, проте, тоді і до теперішнього часу ПАТ «Шепетівкагаз» мовчав. А коли настали морози 2017 року газопостачальне підприємство вирішило доказувати свою правоту в такий анти-людський спосіб. При цьому від окремих посадовців лунають безпідставні звинувачення органів місцевого самоврядування у бездіяльності. Хочу наголосити на тому, що міська рада розрахувалася за тепло опалювального сезону 2016–2017 рр. ще у квітні 2017 року. Така ж ситуація з розрахунками і в більшості населення нашого міста. То де тут логіка?

Чи отримає ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» номінації на газ для стабільного проходження опалювального сезону?

— На сьогоднішній день відповідальність за отримання номінації на газ лежить виключно на ТОВ «Шепетівка Енергоінвест». При цьому міська рада зробила ряд кроків для пришвидшення цього процесу. За рішенням 29-ї сесії, яка відбулася 28 лис­то­па­да, місь­ке уп­равлін­ня пра­ці та со­ці­аль­но­го за­хис­ту на­се­лен­ня пе­ре­ра­ху­вало по­над 3 млн гри­вень дер­жавної суб­венції на піль­ги та суб­си­дії за пос­лу­ги теп­ло­пос­та­чан­ня. Ці кош­ти пе­ре­ра­ховані на ра­ху­нок зі спе­ці­аль­ним ре­жи­мом ви­ко­рис­тання. Окрім цього, з міського бюджету за листопад і частину грудня перераховано близько 1 млн грн і до 22 грудня ми маємо перерахувати на НАК «Нафтогаз» ще близько 2 млн грн. Тобто загальна сума виплачених коштів з міського бюджету буде складати близько 6 млн грн. Якщо за цей період населення та інші державні установи проплатять за тепло на захищені рахунки Ощадбанку, то НАК «Нафтогаз України» зможе вже після 25 грудня цього року погодити номінації для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» і Шепетівку не буде «штормити» з постачанням газу для теплопостачання.

Які подальші кроки міської влади у вирішенні даного питання?

— На сьогодні є попередня домовленість про мою зустріч з віце-прем’єр міністром Геннадієм Зубком, після якої можна буде говорити про подальший перебіг опалювального сезону 2017/2018 років. На останній сесії Шепетівської міської ради було виділено кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації для встановлення модульних котелень у навчальних закладах міста, і переведення на автономне опалення всіх освітніх закладів міста. Працівники управління житлово-комунального господарства розробили «Програму оптимізації системи теплопостачання міста Шепетівка на 2018 рік», в якій йдеться про розробку заходів поетапного переходу міста на автономне (індивідуальне) опалення. Однак, про неї варто буде говорити десь у лютому місяці наступного року, коли будуть готові документи з розрахунками.

Яка ж мета даної програми?

— Мета цієї програми полягає у визначенні конкретних заходів та джерел їх фінансування для оптимізації системи теплопостачання міста — розроблення оптимізованої схеми теплопостачання, направленої на гарантоване теплопостачання житлових будинків та приміщень підприємств, установ та організацій бюджетної та небюджетної сфер міста.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppX
Підписатися на наші новини у месенджерах:

3 коментарі до статті «Реалії та перспективи опалювального сезону в Шепетівці»

 1. Віктор П. коментує:

  А кому потрібні мерські танці із бубном коли немає результату? Мені абсолютно не ціково що ти робив, мене цікавить лише кінцевий результат.Чому ми мерзнемо? Очевидно що меру-лицеміру вигідно існування централізованого теплопостачання у місті! Не може зПустовойтом поділити грошовий потік. А заручники вашого діляжу – мешканці у холодних квартирах. Низка міст вже відмовилась від центрального теплопостачання, а що заважає це зроби Полодюку?

 2. Ан­дрій коментує:

  Якщо місто відмовитись від тепломереж, то Енергоінвест сам втіче. А меру буде головний біль з опаленням бюджетних установ.

 3. Світлана коментує:

  Коли влада міста неспроможна конструктивно вирішувати кризові ситуації та справно господарювати, вона зазвичай шукає винних у всіх своїх проблемах та негараздах. В критичній ситуації, що склалась у нашому рідному місті з теплопостачанням, міський голова у своїх інтерв’ю звинувачує всіх і «попередників» і ПАТ «Шепетівкагаз» тільки певно забуває, що цим проблему не вирішиш! Для того щоб вирішити ситуацію потрібно діяти, вживати всіх можливих заходів, стукати у всі двері!
  Шепетівський міський голова, у своєму інтерв’ю для інформаційного видання «День за Днем» від 20.12.2017 року зазначив, цитую «від¬чу¬ва¬ючи щось не¬доб¬ре, мною 25 жов¬тня 2017 ро¬ку був нап¬равле¬ний лист го¬ло¬ві прав¬ління ПАТ «Ше¬пе¬тів¬ка¬газ» Во¬ло¬ди¬ми¬ру Ту¬рінсь¬ко¬му», при тому, що опалювальний сезон у місті Шепетівка мав розпочатись ще для бюджетних організацій 13 жовтня а по всьому місту 23 жовтня, напрошується питання, чому міський голова «не відчував щось недобре» ще у серпні 2017 року, оскільки 8 серпня ПАТ «Шепетівкагаз» повідомляло Шепетівську міську раду про можливість не виділення номінації (лімітів природного газу) НАК «Нафтогаз України» для ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» у зв’язку із значною заборгованістю.
  Знову ж таки заборгованість, ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» перед НАК «Нафтогазом» утворилась не за один рік, постає питання чому Шепетівська міська рада про це не знала, чи просто не хотіла знати!?
  Отримати інформацію у НАК «Нафтогаз України» щодо заборгованості ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» за природній газ та виділення номінацій (лімітів природного газу) на початок опалювального сезону 2017/2018 рр. можна, здійснивши один дзвінок у НАК «Нафтогаз України» будь-якій посадовій особі Шепетівської міської ради.
  Стає незрозумілим, як велась підготовка до початку опалювального сезону 2017/2018 рр. у місті Шепетівка і чому питань більше ніж відповідей….


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності

Теґи публікації


Вам також може бути цікавоУ Шепетівку на щиті повертається старший стрілець-оператор
У Шепетівці одне з найстаріших приміщень підлягає приватизації
У Шепетівці вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні та тих, хто загинув у ході війни
Від рук окупантів загинув 27-річний гранатометник із Шепетівки
У Шепетівці попрощалися з полковником, який, попри тиск окупантів, у 2014-му не зрадив Україну
Міський голова із Шепетівщини придбав для воїнів будинок на колесах

Читайте у цій рубриціЩо чекає на абітурієнтів у вступній кампанії 2024 року
Різноманітність вишиванок у різних регіонах України: від Гуцульщини до Полісся
Із 1 березня відбудеться індексація пенсій
Будуть вводитися штрафи за використання кредитної історії не за цільовим призначенням
Штрафи та позапланові перевірки: як КРАІЛ контролює роботу казино
Десять років тому загинув Герой Небесної Сотні із Шепетівки Микола Дзявульський
FacebookTelegramViberWhatsAppX