У Шепетівці фарбують історичний паровоз на трубі

У Шепетівці фарбують історичний паровоз на трубі

Паровоз поблизу літературно-меморіального музею Миколи Островського в Шепетівці встановили у 1984 році на честь 80-ої річниці від дня народження письменника, як нагадування про те, що частина біографії Павки Корчагіна, головного героя «Як гартувалася сталь», пов’язана з будівництвом вузькоколійки.

У Шепетівці фарбують історичний паровоз на трубі

Відразу про локомотив містяни навіть вигадали анекдот:

— Ви бачили трубу на паровозі?
— Так.
— А паровоз на трубі?
— Ні.
— Тоді їдьте у Шепетівку, там побачите.

Із часом люди звикли до такого монументального об’єкта. Нині не лише навколо паровоза, але й біля музею точаться суперечки.

У самих музейників не вистачає коштів на фарбування паровоза, тому знайшлися спонсори, які взялися за цю справу.

— Ми навіть не знали, скільки фарби потрібно для того, щоб пофарбувати локомотив, — зазначила Наталія Никонова, директор музею. — Андрій Воробйов підрахував, які матеріали потрібно закупити для роботи. Шепетівчанин Руслан Рабюк погодився профінансувати фарбування. Музей придбав лише 20 літрів фарби. Ситуацію ускладнює, що об’єкт знаходиться на висоті, і потрібна спецтехніка, оренда якої дорого куштує. «Енергоінвест» погодився оплатити роботу такої техніки протягом 3-х робочих днів.

Розпочалися роботи у п’ятницю, 13 вересня.

Останній раз паровоз фарбували наприкінці 2000-х.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


34 коментарі до статті «У Шепетівці фарбують історичний паровоз на трубі»

 1. אנטולי מרדר коментує:

  Це чудово

 2. Віктор Морозов коментує:

  В Росії проводять парад на честь параду. В Україні встановлюють паровоз на честь частинки біографії головного героя автора жалюгідного роману радянського письменника. Ну добре, встановили жахіття, яке не має нічого спільного з мистецтвом. Але ми до цього часу ще не усвідомили, що цей паровоз – символ комунізму, себто того “світлого” майбутнього, куди кликала молодь комуністична партія і його бойовий помічник – комсомол – комунізм, заради якого і було знищего мільйони українців та громадян інших національностей світу. Справа КПРС продовжує жити і процвітати. Браво, микола островський, браво – кроти-шепетівчани…

 3. Виктор Морозов коментує:

  В Ро­сії про­во­дять па­рад на честь па­ра­ду. В Ук­ра­їні вста­нов­лю­ють па­ро­воз на честь час­тинки бі­ог­ра­фії го­лов­но­го ге­роя ав­то­ра жа­лю­гід­но­го ро­ма­ну ра­дянсь­ко­го пись­мен­ни­ка. Ну доб­ре, вста­но­ви­ли жа­хіт­тя, яке не має ні­чо­го спіль­но­го з мис­тец­твом. Але ми до цього ча­су ще не ус­ві­до­ми­ли, що цей па­ро­воз – сим­вол ко­му­ніз­му, себ­то то­го “світ­ло­го” май­бутнього, ку­ди кли­ка­ла мо­лодь ко­му­ніс­тична пар­тія і його бойовий по­міч­ник – ком­со­мол – ко­му­нізм, за­ра­ди яко­го і бу­ло зни­ще­го міль­йони ук­ра­їн­ців та гро­ма­дян ін­ших на­ці­ональ­нос­тей сві­ту. Спра­ва КПРС про­дов­жує жи­ти і проц­ві­та­ти. Бра­во, ми­ко­ла ос­тровсь­кий, бра­во – кро­ти-ше­пе­тів­ча­ни…
  Джерело: «День за днем»

  • Виктор Морозов Цікаво, що Ви пропагуєтє? Думаю – насильство, ненавість та розкол в суспільстві.

  • Виктор Морозов коментує:

   Леся Кушнір Русняк Цікаво було б почути аргументацію вашої думки….

  • Виктор Морозов коментує:

   Леся Кушнір Русняк Якщо у Вас не вистачає “клепки” сформулювати свій вислів – то не формулюйте його!!! Уважно прочитайте викладені вище свої 2 речення. Чи є хоч логічний зв”язок між ними? Не позортесь перед своїми учнями, пані Лесю. Де Ви побачили ненависть та насильство? Можливо, Вас вразило слово “кроти-шепетівчани”? Тоді поясню в 7-й раз: цей вислів належить бригадному комісару червоної армії, нашому з Вами земляку миколі островському. Все ж таки хочу почути обгрунтування своєї ненависті, насильства та прагнення розколу в суспільстві. Можливо, це зможуть зробити ті, хто вже “лайкнув” крилатий вислів Лесі Кушнір, а саме Наталія Литнарович, Альона Соляренко, Валентина Козачук чи Руслан Рабюк… Очікую з нетерпінням….

  • Виктор Морозов Я не збираюсь Вам щось доказувати. Краще перечитайте всі свої пости. В кожному з них – злість, критика, один негатив. Читаючи все це портиться настрій, світ стає чорно-білий… Можливо Ви просто не щаслива людина. Мені жаль.

  • Виктор Морозов коментує:

   Леся Кушнір Русняк Погано читаєте, себто не аналізуєте їх зміст. Можливо, під час читання ви займаєтесь іншими справами. Бутьте уважними, не відволікайтесь, не начіплюйте на висловлювання. які суперечать вашим переконанням, негативні ярлики, не відносьтесь до опонентів в фейсбуці як до своїх підлеглих – учнів.

  • Виктор Морозов Я завжди до учнів ставлюсь з повагою, до думок кожної людини також. Ваша думка теж має право на існування, проте викладати її в такій формі не слід – це моя думка.

  • Виктор Морозов коментує:

   Леся Кушнір Русняк Свою думку щодо форми викладення моєї думки залиште при собі. Я не ваш учень і, перш ніж щось вказувати мені (та і іншим учасникам групи), пропоную подумати. Ще раз перечитайте мої пости. Ніякої ненависті до людей, особистостей там немає, також і пропаганди розбрату. Не переносьте свою педагогічну діяльність і прагнення повчати всіх на сторінки фейсбуку. Зичу всього доброго.🌹

  • Виктор Морозов іІ Вам всього найкращого.

 4. Юлія Горячова коментує:

  на ньому вже дерева ростуть😂😂😂

  • Валентина Дідик коментує:

   то може він на дровах буде чим палити котел

  • Виктор Морозов коментує:

   Валентина Дідик До речі: пропоную керівництву музею відмовитись від державного електро- і газопостачання. Котел того встановленого на трубі паровозу використовувати як джерело енергії для опалення приміщення музею. Це наша спільна пропозиція, пані Валентино! Погоджуєтесь просто подарувати її Наталії Віторівні?

 5. Evelin Katruk коментує:

  Ура паравозу! Ура!

  • Виктор Морозов коментує:

   Наш паровоз, вперед лети!
   В коммуне остановка.
   ИНОГО НЕТ У НАС ПУТИ,
   в руках у нас винтовка….

 6. Лідія Антонюк коментує:

  Молодці!Дякую,що зберігаєте історію!

  • Виктор Морозов коментує:

   Ви, шановна, навіть не усвідомлюєте, що історія і пропаганда – це дві великі різниці !!! І в даному випадку паровоз – це пропаганда. Було б цікаво взнати. який факультет Ви закінчили. Невже історичний?

  • Лідія Антонюк коментує:

   Виктор Морозов А Ви, “шановний” ,мабуть,зовсім не маєте освіти!Не хотіла Вам вже писати,але у Ваших постах стільки злості до Шепетівки і її жителів,що мені Вас жаль!Не пхайиесь зі своїм”статутом” в чуже вам місто.Ми можемо такі питання вирішити без Вашого втручання!Ви ж якась міфічна особа,бо боїтесь показати своє обличчя з російським прізвищем(“А казачек-то засланный”).Чи,можливо,бот?Музей є і буде!!!!

  • Виктор Морозов коментує:

   Лідія Антонюк Ви переходите на мою особистість, бо у вашому “архіві” знань не залишилось нічого путнього щодо змісту моїх заміток. Пояснюю вже вкотре персонально для таких тугодумів, як Ви: Я зовсім не проти музею, я пропоную лише перепрофілювати його. По-друуге: розміщення своєї фотографії уникають безліч учасників товариства фейсбуку, оскільки це зовсім не заборонено правилами цієї соціальної мережі. Злості до шепетівчан і міста Шепетівка у мене зовсім немає. Не помітити цього можуть тільки обмежені особи. Не причисляйте себе в їх число. Місто Шепетівка для мене зовсім не чуже, оскільки в ньому довгий час проживали мої батьки, інші родичі проживають зараз. Не беріть на себе право регулювати права інших громадян. Прізвище у мене українське, а “Морозов” – це мій всевдонім. Постарайтесь все викладене уяснити, накінець… І ще: знаю як нормалізувати власну вагу. Персонально для Вас консультації безкоштовні…

  • Лідія Антонюк коментує:

   Виктор Морозов У мене немає потреби брати у вас консультації!Чоловік,якмй не вміє ввічливо спілкуватись з людьми,викликає зневагу.А щодо “архіву знань”,я сумніваюсь щодо ваших,особливо історичних коментарів!Але нехай це залишиться за дужками.Нехай здоровий глузд переможе !

  • Виктор Морозов коментує:

   Лідія Антонюк Якщо ви бажаєте, щоб з вами поводились ввічливо, тоді потрібно самій бути ввічливим стосовно інших людей. Ваш архів знань, як виявилось з вашого ж посту, насправді мізерний. Особливо в області логічного мислення. Враховуючи це, про сутність “здорового глузду” сперечатись з вами навіть не збирають. А консультації з нормалізації власної ваги все-таки отримайте. Не бажаєте безкоштовно у мене – виберіть іншого спеціаліста…

 7. Alina Byhaets коментує:

  Вау😲 оце новина….. таке враження, що у космос полетіли 😳 мерія розщедрилась, а могли б ще вкрасти грошей. А на новий рік замість ялинки прикрасили б деревце, що уже декілька років озеленює паравозик….. я думала, ніхто не фарбує і не чистить паравоз, щоб швидше він зіржавів і здали б на металобрухт😀

  • Руслан Рабюк коментує:

   Alina Byhaets , міська влада жодного відношення до фарбування паровозу немає. Ініціатива директора музею та активістів.

  • Виктор Морозов коментує:

   Руслан Рабюк Директора музею знають всі. А от з активістами мало хто знайомий. А хотілося б….

  • Руслан Рабюк коментує:

   Виктор Морозов , зайдіть до мене на сторінку фб, там думаю знайдете інфу, що Вас цікавить

 8. Тамара Петрук коментує:

  а там ще були рейси. іх зняли і мабудь в металолом бо були довгі і важкі. от і грошики на покраску. але хтось з керівництва покрасився Сам.

 9. Виктор Морозов коментує:

  Цікаво, а яка точна назва і балансова вартість цього музейного предмету – паровозу часів павки корчагіна.

 10. Гений коментує:

  Кстати, там недалече есть ещё и ж/д путеукладчик, символизирующий советский БАМ.

  И на нём хорошо вешать шепетовских коррупционеров, бандитов, и наркоторговцев.

  И красить его для этого не обязательно.

  Ждем спонсора, с лохматой верёвкой…

 11. Гений коментує:

  У нас в Шепетовке жил один дед – друг детства Островского. Росли вместе, и т.д.

  Так этот дед, как напьётся, любил рассказывать как он с юным Островским вместе курей воровали. И я в это верю, учитывая случай, когда школьник Островский насыпал махорки в тесто попу. За что и выгнали из школы.

  Это то здание, на ул. Судилковская, которое сейчас детям-инвалидам отдали. Там раньше жил поп, и была школа.

  Кстати, можно там и табличку поцепить: “Тут была школа, из которой выгнали Н.Островского”. :)))

 12. Ромен Воробей коментує:

  А дерево зр1зати нема вишки.

 13. Инночка Шпак коментує:

  Супер. Нарешті!)

 14. В коментує:

  Гєній, дякую що Ви є))))


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності

Теґи публікації


Вам також може бути цікавоВ Ізяславі відкрили філію музею органів внутрішніх справ Хмельниччини
У Шепетівській ТГ перейменують вулиці Островського
Музей Миколи Островського у Шепетівці відкрили 42 роки тому
Засуджені Шепетівської виправної колонії «відвідали» Музей Фаберже у Баден-Бадені
Полонський музей отримав унікальні експонати від унікальної людини
Полонському музею подарували новий експонат

Читайте у цій рубриціСлавутчанка здобула перемогу на міжнародному фестивалі мистецтва у Болгарії
В Ізяславській ТГ гостей Свята рибалок частували козацьким кулішем та юшкою
У надвечір’я свята Івана Купала молодик з Ізяслава освідчився своїй дівчині
Фольклорний гурт зі Славути привіз дві нагороди із Болгарії
У Шепетівці відбувся спортивно-розважальний пробіг «Shepetivka Color Run»
Полонські майстри здобули перемогу в обласному конкурсі