Місячний посівний календар на 2018 рік

Місячний посівний календар на 2021 рік →

Мі­сяць має важ­ли­вий вплив на все жи­ве на на­шій пла­не­ті. Зав­дя­ки су­пут­ни­ку Зем­лі кож­ні 12,5 го­дин від­бу­ва­єть­ся зсув гра­ві­та­цій­но­го по­ля, який вик­ли­кає при­лив­ний ефект у мо­рях та оке­анах. Впли­ву Мі­ся­ця під­по­ряд­ко­ва­ний рух со­ків й ін­ші про­це­си все­ре­ди­ні рос­лин. Дії са­дів­ни­ків по­вин­ні бу­ти уз­годже­ни­ми з ци­ми про­це­са­ми, щоб знач­но збіль­ши­ти від­да­чу по­сад­же­них куль­тур. До­по­мо­же в цьому мі­сяч­ний по­сів­ний ка­лен­дар.

Таблиця сприятливих днів для садіння різних культур →

Сприятливі дні для різних видів робіт з рослинами →

Ка­лен­дар скла­де­ний на ос­но­ві двох мі­сяч­них цик­лів — обер­тання Мі­ся­ця нав­ко­ло Зем­лі та змін мі­сяч­них фаз, які ха­рак­те­ри­зу­ють бі­орит­ми рос­лин.

На наступній сторінці дивіться таблицю сприятливих днів для різних видів робіт з рослинами.


Останні публікації на сайті:


Віталій Кличко підтримав голів громад Хмельниччини та звернувся до Президента
В Україні станом на 19 січня зафіксовано 3939 нових випадків COVID-19
День за днем №2
Нерухомість №2 (13.01.2021)
Транспорт №2 (13.01.2021)
Різне №2 (13.01.2021)
На Шепетівщині через погіршення погодних умов вантажівка перекрила рух
У Коськові горів житловий будинок