Справу голови-хабарника Полонської РДА розглядатимуть у Шепетівці

Шепетівський міськрайоннний суд розглядатиме справу голови Полонської РДА, який минулоріч попався на хабарі в розмірі 15 700 доларів. Про це свідчить ухвала Хмельницького апеляційного суду.

Нагадаємо, по­са­до­вець ви­ма­гав від пред­став­ни­ка од­но­го з фер­мерсь­ких гос­по­дарств гро­шо­ві кош­ти у роз­мі­рі 32 900 до­ла­рів США за ви­не­сен­ня роз­по­ряд­ження про зат­вер­джен­ня тех­нічної до­ку­мен­та­ції зе­мель­них ді­ля­нок за­галь­ною пло­щею 94 га для ве­ден­ня сіль­сько­го гос­по­дарс­тва тер­мі­ном на 10 ро­ків.

Затримали його 21 сер­пня 2018 ро­ку під час одер­жання чер­го­вої час­ти­ни неп­ра­во­мір­ної ви­го­ди в су­мі 15 700 до­ла­рів США, а ре­чо­ві до­ка­зи ви­лу­че­но.

І вже 10 ве­рес­ня Пре­зи­дент Ук­ра­їни під­пи­сав роз­по­ряд­ження про звіль­нен­ня В. Со­лод­ко­го з по­са­ди го­ло­ви По­лонсь­кої район­ної дер­жавної ад­мі­ніс­тра­ції Хмель­ницької об­ласті. Однак очільник РДА з рішенням не погодився, на­то­мість, він по­дав ад­мі­ніс­тра­тив­ний по­зов в Ок­ружний ад­мі­ніс­тра­тив­ний суд Ки­єва, аби той виз­нав про­тип­равним та ска­су­вав роз­по­ряд­ження Пре­зи­ден­та.

1 квітня під час підготовчого судового засідання у Полонському районному суді захисник обвинуваченого Микола Янцеловський оголосив заяву про відвід одного з суддів, мотивуючи його тим, що до призначення його на посаду голови Полонської районної державної адміністрації та на даний час із суддею знаходиться у товариських стосунках.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 75 КПК України суддя не може брати участь у кримінальному провадженні, зокрема, за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Згідно з ч. 1 ст. 81 КПК України у разі заявлення відводу одному, кільком або всім суддям, які здійснюють судове провадження колегіально, його розглядає цей же склад суду.

В підсумку, заявлений відвід судді Полонського районного суду задовольнили.

Відтак, 8 квітня утвердити місце розгляду справи взялися у Хмельницькому апеляційному судді. Адже голова Полонського районного суду Хмельницької області звернувся до Хмельницького апеляційного суду з поданням про вирішення питання про передачу кримінального провадження до іншого суду, в зв’язку з тим, що Кримінальний Кодекс України за вчинення вищезазначеного злочину карає осіб позбавленням волі на строк від 8 до 12 років. А згідно з ч. 2 ст. 31 КПК України кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. У Полонському районному судді Хмельницької області неможливо провести розгляд кримінального провадження, позаяк в штаті суду знаходиться три судді, з яких участь у розгляді даного кримінального провадження можуть брати участь лише двоє. Таким чином розгляд даного провадження у Полонському районному суді Хмельницької області здійснити неможливо.

Отож, справу передали на розгляд до Шепетівського міськрайонного суду, в якому є необхідна кількість суддів для утворення складу суду, та який є територіально найближчим.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікавоЧитайте у цій рубриці