Представник НАТО вручив шепетіським офіцерам сві­доц­тва про під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції

Із жовтня місяця 20 шепетівських кадрових офіцерів проходили нав­чання в рам­ках со­ці­аль­но­го між­на­род­но­го про­ек­ту «Прог­ра­ма НА­ТО–Ук­ра­їна з пе­ре­під­го­тов­ки вій­сько­во­службов­ців» для офі­це­рів за­па­су ЗСУ та тих, хто ще слу­жить, але вже за­мис­лю­єть­ся над звіль­нен­ням. 4 грудня шепетівські військові отримали сві­доц­тва про під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції.

На вручення документів у Шепетівку приїхали не лише вик­ла­да­чі Рів­ненсь­ко­го на­ці­ональ­но­го уні­вер­си­те­ту вод­но­го гос­по­дарс­тва та при­ро­до­ко­рис­ту­ван­ня, Ки­ївсь­ко­го на­ці­ональ­но­го уні­вер­си­те­ту ім. Ва­ди­ма Геть­ма­на, але й виконавчий менеджер програми НАТО–Україна Крістофер Штаудт.

— Хочу відмітити активність шепетівської групи, — зазначив ви­ко­нав­чий ди­рек­тор ГО «Мар­ке­тинг-центр «Ме­нед­жер» Олек­сандр Кі­рі­чок. — Ви, шановні випускники, проявили найкращу активність за весь час дії нашої програми. Адже заняття проходили у формі тренінгу, як з викладачами із Києва, так і Рівного. Сподіваємося, що в подальшому здобуті знання допоможуть працевлаштуватися у цивільному житті.

З успішним закінченням навчання привітав шепетівських військовослужбовців представник НАТО в Україні:

— Для нас важливо зустрітися з вами особисто, — зазначив Крістофер Штаудт. — Цього року у рамках програми здійснили перепідготовку майже 800 військових у 26 містах України. Програма надає можливість пройти підготовку за такими напрямками, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона об’єктів, навігація маломірних суден та інші.

Крістофер Штаудт, виконавчий менеджер програми НАТО–Україна та Олек­сандр Вос­тря­ков, де­кан фа­куль­те­ту еко­но­мі­ки та уп­равлін­ня КНЕУ ім. Ва­ди­ма Геть­ма­на урочисто вручили військовослужбовцям сві­доц­тва про під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції.

На сьогодні вже близько 10 000 колишніх військовослужбовців пройшли навчання за Програмою НАТО–Україна з перепідготовки та соціальної адаптації військовослужбовців.

Поділитися посиланням:
FacebookTelegramViberWhatsAppTwitter

Новини партнерів


1 коментар до статті «Представник НАТО вручив шепетіським офіцерам сві­доц­тва про під­ви­щен­ня ква­лі­фі­ка­ції»

  1. Молодцы


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Я ознайомився/лася та погоджуюся з Правилами коментування та Політикою конфіденційності


Теґи публікації


Вам також може бути цікавоЧитайте у цій рубриці